5 september 2019 | 15:30 - 17:45 uur

Vervolgbijeenkomst btw-vrijstelling sportaccommodaties

Nu we enige maanden onderweg zijn met het nieuwe btw-regime in de sport en er een aantal (relevante) vragen bij ons zijn binnengekomen, lijkt het de NGF een goed moment om samen met Deloitte een vervolgbijeenkomst te organiseren.
Tijdens de bijeenkomst zal Deloitte een update geven over de Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Daarnaast komen onder andere de volgende zaken aan bod: 

  • Wat behelst een fusie binnen uw vereniging, club of baan? Wat als bijvoorbeeld het vastgoed in een bv zit en de wens is om de bv op te heffen. Waar moet dan bestuurlijk, fiscaal en statutair rekening mee worden gehouden. Hoe zit het met vennootschaps- en schenkingsbelasting?
  • Ontwikkeling BOSA en btw-actualiteiten.

Programma

15:30 Inloop
16:00 Start met presentatie door Deloitte
16:45 Gelegenheid tot het stellen van vragen
17:45 Afsluiting met een drankje in DeWeerelt van Sport
DeWeerelt van sport

Utrecht

› Routebeschrijving

Jeroen Stevens

Directeur

030-2426371

jeroen.stevens@ngf.nl

Hoofdsponsor van het Nederlandse golf