Zaterdag 1 december 2018

NGF Bestuurscongres 2018

De ALV in een nieuw jasje

Een nieuw jasje?... Alvorens halverwege de middag de ALV voor NGF-Leden zal plaatsvinden, wordt als voorprogramma een 11-tal parallelsessies georganiseerd, verdeeld over drie rondes. De indeling van de sessies is reeds gemaakt. Onderstaand is te lezen wat de inhoud van de sessies is. In het oranje blok onderaan de pagina is het gehele dagprogramma te lezen.

Jeugd- & Familiegolf - De (golf)glimlach van een kind (ronde 1, 2 en 3)
Hoe ziet de 'klantreis' van een kind en zijn familie eruit, wanneer en waar begint deze en hoe kunnen wij hier als golfmarkt op inspelen. Wat bieden we families om hen voor langere tijd - misschien met een onderbreking - onderdeel te laten zijn van de vereniging? Patty Smit en Eefje Kievits nemen je mee 'op reis'.

E-mailmarketing in een notendop (ronde 1 en 3)
Anno 2018 is digitaal communiceren met onze leden niet meer weg te denken. Brandpulse is de e-mailmarketing-partner van de NGF en zij lichten de werkwijze toe, zodat je een start kunt maken met deze vorm van communiceren. Robbert Peek (Brandpulse) vertelt je er alles over.

Van lead naar lid, hoe doe je dat? (ronde 1 en 3)
Welke stappen doorloopt een nieuwe golfer voordat hij/zij lid wordt? Wie is deze nieuwe golfer en hoe kom je er als baan/club mee in contact? Op basis van de cijfers van de Open Golfdagen en de Albert Heijn Sportactie gaan we met Sportmarketeer Niki Wijnen (NOC*NSF) in discussie wanneer een wervingsactie geslaagd is.

Een kijkje in de keuken van topgolf (ronde 2 en 3)
Wat is het topsportbeleid van de NGF? Hoe ziet het programma eruit? Welke keuzes worden er gemaakt en waarom? Wat kan een talent op jouw club doen? Samenwerking tussen speler, ouders, home pro en club is cruciaal. Door Bondscoach Maarten Lafeber en Niels Boysen.

Waarom GEO? De belangrijkste redenen op een rij (ronde 1 en 2)
Twee belangrijke thema’s worden besproken: Duurzaam beheer en GEO. Met deze sessie wordt een helder inzicht gecreëerd in de transitie die gaande is in golfbaanbeheer. Door Tjeerd de Zwaan (voorzitter van de Commissie Duurzaam!Golf) en Niels Dokkuma

Hoe vergroten we de toegankelijkheid en het spelplezier in golf? (ronde 2 en 3)
Het spelen van de juiste kleur tee die past bij je niveau, het toepassen van Ready Golf en het gebruiken van de Par-3 baan zorgt voor een beter speeltempo en meer spelplezier bij golfers. Tijdens deze sessie praten we je bij hoe je deze producten het beste kunt inzetten. Door Janke van der Werf. 

Toekomstbestendige golfbanen en de Green Deal (ronde 2 en 3)
Het uitfaseren van het gebruik van pesticiden is urgent. Helaas wordt er nog te weinig actie ondernomen. Laat je informeren waarom dit zo belangrijk is en wat je als bestuurder kunt doen. Door Richard Kooloos (Bestuurslid Duurzaam beheer).

Een toegankelijker handicapsysteem (ronde 1, 2 en 3)
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer golfers het handicapsysteem gaan gebruiken en hoe kunnen we drempels wegnemen rondom het spelen van een qualifying kaart? Aan de hand van het World Handicap Systeem, de app GOLF.NL opent Jan Visser (voorzitter Handicap- en Regelcommissie) graag de discussie.

De NGF-begroting nader toegelicht (ronde 1, 2 en 3)
De NGF-begroting voor het jaar 2019 wordt op hoofdlijnen gepresenteerd. Tevens wordt er een prognose voor 2019 afgegeven. In de toelichting worden alle grote kostenposten en de afwijkingen t.o.v. 2018 nader toegelicht. Tevens is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. Uiterlijk 23 november (7 dagen vooraf) wordt de detailbegroting met toelichting toegestuurd. Tijdens het formele gedeelte van de ALV (om 13:45 uur) zal er om goedkeuring van de begroting worden gevraagd. Door Jeroen Stevens en Caroline Huyskes.

Sportief beleid - Het belang van samen trainen (ronde 1 en 2)
De sportieve samenwerking tussen de golfclub, de golfprofessional(s) en de golfbaan leidt tot het binden van nieuwe en bestaande leden én tot verbetering van spelniveau. Maar hoe doe je dat? Alexander Renders vertelt vanuit de praktijk de do's-and-dont's.

'The voice of golfers' - De enquêtetool Players 1st (ronde 1)
Players 1st is inmiddels bij de meeste clubbesturen wel bekend. Maar wat kun je nu eigenlijk met het systeem en de uitkomsten? Hoe kun je op basis van de antwoorden nog dieper graven en zodoende gehoor geven aan de wens van de leden? Door Floris van Imhoff.

Programma

09:30 Ontvangst in 'DeWeerelt van Sport'
10:00 Parallelsessie 1 met keuze uit:
- Jeugd- & Familiegolf - De (golf)glimlach van een kind
- Van lead naar lid, hoe doe je dat?
- Sportief beleid - Het belang van samen trainen
- 'The voice of golfers' - De enquêtetool Players 1st
- Een toegankelijker handicapsysteem
- Emailmarketing in een notendop
- Waarom GEO? De belangrijkste redenen op een rij
- De NGF-begroting nader toegelicht
10:45 Fruit smoothie op de begane grond
11:00 Parallelsessie 2 met keuze uit:
- Toekomstbestendige golfbanen en de Green Deal
- Sportief beleid - Het belang van samen trainen
- Een kijkje in de keuken van topgolf
- Jeugd- & Familiegolf - De (golf)glimlach van een kind
- Een toegankelijker handicapsysteem
- Hoe vergroten we de toegankelijkheid en het spelplezier in golf?
- Waarom GEO? De belangrijkste redenen op een rij
- De NGF-begroting nader toegelicht
11:45 Lunch
12:45 Parallelsessie 3 met keuze uit:
- Een toegankelijker handicapsysteem
- Jeugd- & Familiegolf - De (golf)glimlach van een kind
- Een kijkje in de keuken van topgolf
- Emailmarketing in een notendop
- Toekomstbestendige golfbanen en de Green Deal
- Van lead naar lid, hoe doe je dat?
- Hoe vergroten we de toegankelijkheid en het spelplezier in golf?
- De NGF-begroting nader toegelicht
13:30 Napraten onder het genot van een hapje en drankje
13:45 Officiële ALV voor 1 bestuurslid per NGF-Lid
14:30 Napraten onder het genot van een hapje en drankje
DeWeerelt van sport

› Routebeschrijving

Daniella Demont

Beleid & organisatie

030-242 63 79

daniella.demont@ngf.nl

Hoofdsponsor van het Nederlandse golf