17 januari 2019 | 16:00 - 18:00 uur

Informatiebijeenkomst update btw-vrijstelling sportaccommodaties

De btw-sportvrijstelling moet door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie worden aangepast. Gemeenten en sportstichtingen raken daarmee het recht kwijt op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sportverenigingen. De nieuwe regeling gaat per 1 januari 2019 van start.

Dit leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren komt er een subsidieregeling voor sportaccommodaties van 87 miljoen euro voor sportverenigingen en een compensatie voor gemeenten van 153 miljoen euro.

De NGF nodigt u uit om de nieuwe regeling voor de compensatie van sportverenigingen verder te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u uitgebreid over de laatste stand van zaken en krijgt u te horen welke kosten wel en welke niet in de nieuwe regeling vallen. Verder is er ruimte voor het stellen van prangende vragen en we delen de meest actuele versie van de FAQ

Gezien de impact die dit voor uw vereniging of golfbaan kan hebben, hopen wij u te mogen verwelkomen.

Programma

16:00 Ontvangst
16:30 Aanvang bijeenkomst
18:00 Einde bijeenkomst met aansluitende borrel
DeWeerelt van sport

Utrecht

› Routebeschrijving

Jeroen Stevens

Directeur

030-2426371

jeroen.stevens@ngf.nl

Hoofdsponsor van het Nederlandse golf